Mediyoga

Vad är Mediyoga?

Mediyoga är en svenskutvecklad medicinsk och terapeutisk yogaform.
Mediyoga är den enda terapeutiska yogaformen i sig med fokus på forskning, utvärdering och kvalitetsäkring för användning i svensk sjukvård.

Yogaformens röda tråd är det medvetna andetaget och mediyogans rörelser och program är baserade på medicinsk forskning. Genom att använda de verktyg som Mediyogan innefattar så påverkas kroppens självläkande system tillsammans med traditionell vård och behandling.

Utifrån det yogiska, såväl som det kvantmekaniska perspektivet är människan en komplex, multidimensionell energivarelse, där de problem, sjukdomar och krämpor vi får genom livet i grunden handlar om stopp och blockeringar i underliggande energiflöden. När vi genom regelbundet utövande av yoga och meditation utför åtgärder och justeringar på denna energimässiga grundnivå minskar och/eller försvinner de symtom vi upplevde som sjukdom.

Mediyoga har i grunden utformats utifrån klassisk Kundaliniyoga, en mycket gammal urspunglig yoga. Yoga är en av de äldsta holistiska discipliner människan känner till.

"Traditionellt lär man ut yoga en mot en, alltså lärare och en elev, för att yogan ska kunna anpassas till där du befinner dig"

Enskild mediyogacoaching mot stress och utbrändhet

 Ett personligt utformat program behöver inte vara långt eller krångligt utan det är regelbundenheten och din intention som skapar utveckling.

Vi är specialiserade på yoga mot stress och utbrändhet där fokus ligger på att aktivera det parasympatiska nervsystemet, dvs den delen av nervsystemet som står för lugn och’ ro, eftertanke, vila och sömn. Du stärker ditt immunförsvar, balanserar hormonsystemet, balanserar och stärker ditt nerv- och körtelsystem. Din kropp blir smidigare, du ökar din styrka både fysiskt och psykiskt och ökar din lungkapacitet. Positiva emitionella effekter är att du motverkar stress, ökar energin och koncentrationsförmågan vilket hjälper dig att kontrollera dina känslor. Enlift det yogiska perspektivet finns det inga kroniska sjukdomar utan det handlar om obalanser i ditt självläkande system.

På detta sätt hittar vi balans mellan kropp, sinne och själ.

Varje enskild session är ca 60 minuter/tillfälle och du får berätta om hur du mår, hur din vardag ser ut och gärna berätta om din bakgrund. Och utifrån det plockar jag ihop övningar som du får arbeta med för att stärka dina obalanser och balansera ditt system.

Jag rekommenderar att du köper ett startkick på 6-8 sessioner och går en gång i veckan då kroppen behöver 40 dagar att ändra en vana så att du får in din mediyoga i din vardag och på så sätt kan skapa en hållbar rutin och fortsätta din utveckling. Startkittet ger dig rabatt per session. Kompendiet ”Yoga mot stress och utbrändhet” av Elisabeth Enggvist ingår vid köp av startkittet, dock inte om du väljer köpa enstaka tillfällen.

För dig som vill boka enskild mediyoga mot stress och utbrändhet så kan du välja att boka via boka direkt, maila eller ringa mig.

 

 

 

 

Camilla Johansson Gidlöf

Camilla Johansson Gidlöf

Leg. Naprapat

Mail: camilla@kropposjal.se 
Telefon: 0703-37 04 67 

Praktik vid:
”Energiplatsen”
Gjuteribacken 4 - 172 65 Sundbyberg

Ingång från baksidan av
huset vid rampen längst ner.