Naprapati

Naprapati är en form av manuell terapi. Läs mer om våra behandlingar och våra naprapater eller gå direkt till tidsbokningen.

Våra naprapatbehandlingar

 

Naprapati är en form av manuell terapi. Den innebär att man undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Syftet är att återställa funktionen i kroppen med metoder som ledjustering (manipulation och mobilisering), massage, triggerpunktsbehandling och stretching. Stor vikt läggs sedan på att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker till skadan. En viktig del i behandlingen är även att patienten själv blir delaktig i sin rehabilitering och i att förebygga framtida besvär – naprapaten följer därför upp behandlingen med individuella råd om träning och ergonomi.

De manuella behandlingsteknikerna kan kompletteras vid behov med elektroterapi som TENS, laser, stötvågsbehandling och skanlab. Även akupunktur används som ett alternativ vid behandling av till exempel smärta.

Hos oss på Kropp och Själ har vi olika kompetenser så önskar du specifikt få en viss behandlingsterapi så är det enklast att du hör av dig till oss så guidar vi dig till ”rätt” terapeut på en gång. Annars är du välkommen att läsa mer under fliken ”om oss”.

Läs gärna mer om naprapater på Svenska Naprapatförbundets hemsida. www.naprapater.se

Skanlab

Skanlab är en smärtfri och behaglig strömbehandling som ger smärtlindring och cirkulationsökning. Skanlab kan användas på såväl akuta som långvariga skador och besvär.

Skanlab Bodywave® har utvecklats i Norge och den baseras på kondensatormetoden. Skanlab skapar ett högfrekvent växelströmsfält 1,0 MHz, där patienten är en del av kondensatorn. Detta ger en optimal lokal djup värme, smärtreduktion och ökar elasticiteten i vävnaden.

Laserbehandling

Low-level Laser (light) Therapy -LLLT är en smärtfri behandlingsmetod.
Laserbehandling påskyndar läkningsprocessen på cellnivå.

Laserns fördelar:

  • Den lindrar smärta
  • Minskar inflammationsreaktioner och ödem på grund av skador eller kroniska sjukdomar
  • Hindrar uppkomsten av ärr i vävnad och stimulerar vävnadstillväxt
  • Aktiverar viktiga komponenter för läkning via immunsystemet.
  • Laserljuset / fotonerna normaliserar ”sjuk” vävnad. Om cellen är ”fullt frisk” drar den ingen nytta av laserljuset
  • Laserljus har inga rapporterade sidoeffekter.

Att kunna placera denna fotoenergi exakt där den bäst behövs och de positiva effekter den ger gör laserterapi till en effektiv terapimetod.

Vi som ger naprapati

Camilla Johansson Gidlöf

Camilla Johansson Gidlöf

Leg. Naprapat

Mail: camilla@kropposjal.se 
Telefon: 0703-37 04 67 

Praktik vid:
”Energiplatsen”
Gjuteribacken 4 - 172 65 Sundbyberg

Ingång från baksidan av
huset vid rampen längst ner.